Choose your language

  • taxi goedkoop naar schiphol
    taxi goedkoop naar schiphol

    rekent vanaf de buurt en niet vanaf de straat, dat is nóg voordeliger.

  • taxi goedkoop naar schiphol
    taxi goedkoop naar schiphol

    rekent vanaf de buurt en niet vanaf de straat, dat is nóg voordeliger.

Bereken nu je ritprijs

Disclaimer en Copyright ©2013  Trust Taxi Service

De website van Trust Taxi Service is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet, maar het kan voorkomen dat niet alle informatie op deze website op een bepaald moment actueel, juist en of volledig is. De inhoud van deze website is slechts ter informatie, er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Trust Taxi Service behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen. Trust Taxi Service aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld onzerzijds.

Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze website mag worden veelvoudig opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisc, door fotokopieën, opnamen of andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Trust Taxi service. Elk gebruik van dit materiaal ten behoeve van reclame en of activiteiten van gelijke strekking is expliciet verboden en zal juridisch worden vervolgt. Trust Taxi Service wil een ieder verzoeken om dergelijke activiteiten ef een verdenking hiervan te melden. Trust Taxi Service is niet aansprakelijk voor misbruik door derden van door copyright beschermde informatie  

 

Restricted rights.

Except for agreed Internet operational purposes, no part of this website may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, recording, or otherwise, without prior permission of Trust Taxi Service on behalf of the copyright holders. Any use of this material to target advertising or similar activities is explicitly forbidden and will be prosecuted. Trust Taxi Service requests to be notified of any such activities or suspicions thereof.

GOEDKOOP VAN EN NAAR SCHIPHOL

DAT IS VOOR ONS GEEN PROBLEEM